Wirtualna Grupa Narracyjna: Czwartek 30 lipca, 18:00 CET

{English Below}

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej, ostatniej w te wakacje, grupie narracyjnej!

Wspólnie uważnie przyjrzeliśmy się jednemu z kolaży Herty Müller o incipicie „[na granicy spytał mnie ten]” ze zbioru „Ojciec rozmawia telefonicznie z muchami”.

Inspiracja do kreatywnego pisania brzmiała: „Niedopasowane części”.

Praca dzisiejszej grupy wyraźnie odwzorowywała formę zaproponowanego tekstu – była kolażem. Różne wypowiedzi, które się pojawiały, uczucia, spostrzeżenia stanowiły jakby wycinki tekstów pochodzących z wyraźnie odmiennych całości. Uczestnicy starali się pomiędzy owymi fragmentami dostrzegać jakieś powiązania, odwołując się między innymi do pochodzenia wycinków. Relatywnie szybko grupa z poziomu dosłownej interpretacji tekstu przeszła do poziomu interpretowania samej siebie. Uczestnicy próbowali odnaleźć sens zaistniałych niezrozumień, braku punktów zaczepienia, analogicznie jak w stosunku do samego tekstu. Zaproponowano dwa sposoby odniesienia się do owych niejasności: zaakceptowanie ich takimi, jakimi są lub podejmowanie dalszych wysiłków mających na celu zbliżenie się do pełni zrozumienia. Teksty pisane przez uczestników zdawały się również stanowić wycinki niedostępnych poznaniu całości. Pod koniec pracy spostrzeżono, że w pewnym sensie dzisiejsza grupa była wycinkiem stanowiącym część kolażu, którym jest zakończony właśnie pierwszy cykl wirtualnych grup narracyjnych. Uczucia związane z jego domykaniem stanowiły tło tej pracy, momentami wyraźnie dopominając się o dostrzeżenie. W ślad za nimi ujawniły się uczucia wdzięczności, które utworzyły osobny kolaż dopełniający nasze spotkania.

RÓŻNORODNOŚĆ SZACUNEK ZROZUMIENIE
INNOŚĆ AKCEPTACJA UWAŻNOŚĆ
SŁUCHANIE ZAUFANIE ZACIEKAWIENIE
ZDUMIENIE POKORA CIERPLIWOŚĆ

Było to ostatnie spotkanie w ramach pierwszego cyklu wirtualnych grup narracyjnych. Zapraszamy do udziału w kolejnych grupach już w październiku!

Wszelkie pytania oraz prośby o organizację indywidualnych grup narracyjnych dla Waszych zespołów można przesyłać na adres: narrativemedicine@cumc.columbia.edu oraz humanistykamedyczna@cm.uj.edu.pl.

Kolaż Herty Müller „[na granicy spytał mnie ten]” pochodzi ze zbioru „Kolaże” wydanego przez Biuro Literackie w 2013.

Do zobaczenia niebawem!


Herta Müller
[na granicy spytał mnie ten]

na granicy spytał mnie ten
strażnik z brodą nad górną wargą
Dlaczego wsadza Pani ojczyznę
w kwadrat? Ja z lekka się zaśmiałam
wiele myślałam o tych swobodnych butach
bażantów o skrycie zaspanych
tej nocy o wzorze
kożucha na tym mleku o tej
piękności tych zmarszczkach zimna
do tego zrobiłam dwoje pięknych oczu


Thank you to everyone who joined us for this session!

Together we looked closely at one of Herta Müller’s collages “[an der Grenze hat mich der]”.

Our prompt for today was: “Misaligned parts.”

The group’s work today clearly reflected the form of the text chosen for the session – a collage. The statements shared, the feelings and the comments appeared to be cut-outs of disparate texts, different wholes. The participants attempted to notice connections between the fragments, referencing the origin of the cut-out words in the original, German text. Relatively quickly the group graduated interpreting the text to self-interpretation. The participants tried to find the meaning of some misunderstandings, of the lack of connection, as if they were still interpreting the text. Two methods of methods of accepting this lack of clarity were identified: that of their acceptance as they were and that of further attempts to reach full understanding. The written texts also appeared to be fragments of incomprehensible wholes. The conclusion was the realization that today’s work was – in a way – also a part of a collage, the collage of the virtual narrative medicine sessions that today’s meeting concluded. The emotions surrounding the closing of this cycle were the background of today’s work, on occasions almost demanding to be noticed followed by expressions of gratitude, another collage that completed our sessions.

DIVERSITY RESPECT UNDERSTANDING
OTHERNESS ACCEPTANCE ATTENTION
LISTENING TRUST CURIOSITY
WONDER HUMILITY PATIENCE

Please join us for our next sessions: Monday August 3rd, 6pm EDT (in English) and Wednesday August 5th, 12pm EDT (in English), with more times listed on our Live Virtual Group Sessions page.

If you have questions, or would like to schedule a personalized narrative medicine session for your organization or team, email us at narrativemedicine@cumc.columbia.edu.

We look forward to seeing you again soon!